COACHING – en udviklingsmulighed for medarbejder og virksomhed

Coaching er dialogbaseret med henblik på hjælp til selvhjælp. Formålet er at bevidstgøre den enkelte om sine kvalifikationer og kompetencer og derved sikre, at medarbejderen/lederen bliver bedre til det, han/hun gør. Coaching udøves i dialog. Bevidstgørelsen af skjulte ressourcer har den dobbelte effekt, at det både kommer den enkelte og virksomheden til gode.

Benyt coaching til at styrke kompetencerne
Coaching kan udføres på alle niveauer i organisationen, og værktøjet bruges både til medarbejdere og ledere. Når medarbejderen eller lederen føler sig stresset, når arbejdsopgaverne ikke uddelegeres nok, når samarbejde og kommunikation mellem ledere og medarbejdere eller mellem lederne indbyrdes ikke fungerer tilfredsstillende, er coaching en mulig løsning til at løse konflikterne og få optimeret organisationen fx i forbindelse med en organisationsudvikling.

Callesen Consulting tilbyder coaching på flere niveauer fra stressrådgivning, outplacement til ledelsesudvikling. Inden for stressrådgivning tager vi udgangspunkt i Persologs stressprofiltest, som afdækker medarbejderens personlige og arbejdsmæssige situation, hvorefter der i fællesskab defineres et udviklingsforløb for den stressramte. Arbejdsgiveren involveres tæt i dette udviklingsforløb, hvilket er unikt.

Kontakt os med henblik på en nærmere dialog.

Aktuelle stillinger

Økonomi-/regnskabsmedarbejder

  

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+45 2128 0596

Callesen Consulting is not using cookies on this website.